Lenka VÍTKOVÁ

Bakalářská práce

Knowledge management

Knowledge management
Anotace:
V dnešní dynamické době jsou informace brány jako nejcennější kapitál úspěšných společností. Dle společnosti Deloitte (2012) se ukazuje, že sdílení znalostí vede k tvorbě konkurenční výhody a skutečné hodnoty pro klienta. Cílem práce bylo zjistit, jaké prvky znalostního managementu využívají výrobní společnosti působící v Ústeckém kraji, a na základě toho určit propojenost znalostního managementu se …více
Abstract:
In today´s dynamic society, information is considered the most valuable assets of successful companies. A survey by Deloitte (2012) shows that sharing knowledge brings an advantage over the competition and creates real value for the client. The target of this thesis is to find out which tools of knowledge management are used by the production companies which are active in Ustecky region and based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTKOVÁ, Lenka. Knowledge management. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická