Alžběta AMONOVÁ

Bakalářská práce

Behaviorální kompetence v praxi projektových manažerů

Behavioral competencies in project management
Anotace:
Předložená práce se zaměřuje na behaviorální kompetence projektových manažerů. Je dělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena oblast projektového řízení a manažerských kompetencí. V části praktické bylo pomocí dotazníkového šetření zkoumáno využívání manažerských kompetencí v sektoru bankovnictví.
Abstract:
The presented work focuses on the behavioral competencies of project managers. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the area of project management and managerial competencies. In the practical part, the questionnaire survey examined the use of managerial competencies in the banking sector.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMONOVÁ, Alžběta. Behaviorální kompetence v praxi projektových manažerů. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/