Theses 

Prevence kriminality Romů na Náchodsku – Martina Sychrovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Sychrovská

Bakalářská práce

Prevence kriminality Romů na Náchodsku

The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region

Anotace: Bakalářská práce "Prevence kriminality Romů na Náchodsku" je zabývá problematikou romské kriminality v České republice a způsob její prevence. Dále se práce věnuje problematice vyloučených lokalit a prevenci v této oblasti. Analytická část práce je založena na uskutečnění tří řízených rozhovorů s pracovníky institucí věnujících se práci s Romskou minoritou. Cílem práce je na základě získaných poznatků zhodnotit problematiku romské minority a navrhnout doporučení pro snížení romské kriminality.

Abstract: The Bachelor´s Thesis "The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region" is concerned with a gypsies'es deliquency matter in the Czech republic and it´s way of prevention. It is also dealing with issues of excluded locations and its own precaution. The analytical part is based on a realization of three coordinated interviews with employees, who are devoted to working with gypsies'es Minority. The goal of the Thesis is, based on the gained knowledge, to evaluate the gypsies'es Minority´s matter and to suggest a recommendation to decrese the deliquency.

Klíčová slova: Kriminalita, prevence kriminality, sociálně vyloučené lokality, sociální terénní pracovníci, Romové

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26174 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Sychrovská, Martina. Prevence kriminality Romů na Náchodsku. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz