Martina Sychrovská

Bakalářská práce

Prevence kriminality Romů na Náchodsku

The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region
Anotace:
Bakalářská práce "Prevence kriminality Romů na Náchodsku" je zabývá problematikou romské kriminality v České republice a způsob její prevence. Dále se práce věnuje problematice vyloučených lokalit a prevenci v této oblasti. Analytická část práce je založena na uskutečnění tří řízených rozhovorů s pracovníky institucí věnujících se práci s Romskou minoritou. Cílem práce je na základě získaných poznatků …více
Abstract:
The Bachelor´s Thesis "The Prevention of the gypsies'es deliquency at Náchod´s region" is concerned with a gypsies'es deliquency matter in the Czech republic and it´s way of prevention. It is also dealing with issues of excluded locations and its own precaution. The analytical part is based on a realization of three coordinated interviews with employees, who are devoted to working with gypsies'es Minority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sychrovská, Martina. Prevence kriminality Romů na Náchodsku. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní