Bc. Jakub Čumíček

Diplomová práce

Translation of Constructed Languages in Literature

Translation of Constructed Languages in Literature
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá překladem konstruovaných jazyků v beletristických literárních dílech. Práce zahrnuje teoretická východiska na téma obecné teorie jazyka se zaměřením na funkce jazyka. Dále se zabývá historií, vývojem a klasifikací konstruovaných jazyků a také teorií překladu se zaměřením na Venutiho koncepty exotizace a domestikace a odvozené škále strategií překladu navržené Pedersenem …více
Abstract:
The thesis is concerned with translation of constructed languages in literary works of fiction. It includes theoretical background on general theory of languages with focus on functions of language; furthermore, it deals with history, development and classification of constructed languages and finally, on theory of translation with focus on the concepts of foreignization and domestication by Venuti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta