Theses 

Vytyčení liniové stavby – Stanislav HLAVINKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Stanislav HLAVINKA

Bakalářská práce

Vytyčení liniové stavby

Demarcation line construction

Anotace: Cílem mé bakalářské práce bylo vytyčení liniových staveb ve zvolené lokalitě. Vytyčování probíhalo v obci Včelná, katastrální území České Budějovice. Cílem práce bylo vytyčení podrobných bodů jako podklad pro budoucí stavební práce. Před vytyčením v zájmovém území byla provedena rekognoskace stávajícího bodového pole, provedena stabilizace nových pomocných bodů pro vytyčování. Ve vytyčování byla použita metoda GNSS a metoda rajon. Výšky bodů byly určovány technickou nivelací, tachymetrií nebo metodou GNSS. K vytyčování byla použita totální stanice Topcon R 340 5616 a GPS. Lokalita byla zaměřena v souřadnicovém systému S-JTSk a výškovém systému Bpv.

Abstract: The goal of my bachelor thesis was to demarcate line construction in the chosen locality. The demarcating took place in the village Včelná, cadastral area of České Budějovice. The goal of the thesis was to demarcate detailed points as a basis for future construction work. Before demarcating of the area of interest was conducted ceronnaissance of the current point field. A stabilization of new auxiliary points for demarcating was conducted. For the demarcating was used a method GNSS and a method rajon. The heights of the points were determined by technical leveling, tacheometry or by the method GNSS. A total station Topcon R 340 5616 and a GPS were used to demarcate. The locality was measured and demarcated with a coordinate system S-JTSK and a height system Bpv.

Klíčová slova: vytyčování liniových staveb, určování výšky, nivelace, rajon, Vytyčení liniové stavby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Magdalena Maršíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37358 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

HLAVINKA, Stanislav. Vytyčení liniové stavby. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz