Bc. Viktor Illík

Diplomová práce

Struktura a dynamika nukleových kyselin

Structure and Dynamics of Nucleic Acids
Anotace:
Tato diplomová práce studuje strukturu a dynamiku DNA a ovlivnění jejích mechanických vlastností přítomností nekanonického páru bází vneseného do struktury chybnou replikacií DNA. Získané výsledky jsou diskutovány v kontextu mechanismu rozpoznání chyby lidským reparačním enzymem MutSα i jeho homology a proto může tato studie pomoct k pochopení mechanismu opravy DNA. Ke studiu byli využity metody výpočetní …více
Abstract:
This diploma thesis studies the structure and dynamics of DNA and the alteration of its mechanical properties in the presence of a non-canonical base pair introduced into the structure by erroneous replication of DNA. Acquired results are discussed in the context of error recognition mechanism by human repair enzyme MutSα and its homologues. The outcome of this study may therefore contribute to understanding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Kozmon, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta