Michaela Plačková

Bakalářská práce

Poruchy pozornosti a poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Attention Deficit and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá poruchou pozornosti a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADD/ADHD). Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost rodičů dětí s ADD/ADHD a učitelů základních škol o ADD/ADHD. Teoretická část definuje poruchu ADD/ADHD, její diagnostiku a objasňuje její subtypy. Dále je pozornost věnována i komorbidním a přidruženým onemocněním. Vybrané kapitoly se pak věnují hlavním symptomům …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Attention Deficit and Attention Deficit Hyperactivity Disordes (ADD/ADHD). The target of the thesis is to find out the awareness of parents of children with this deficit and elementary school teachers about this issue. The theoretical part defines the term of Attention Deficit and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It also explains the concept of diagnosis and it´s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plačková, Michaela. Poruchy pozornosti a poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická