Jitka MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Strategické plánování chodu mateřské školy

Strategical plan for running a nursery school
Anotace:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř větších kapitol. První tři části jsou teoretické. Po úvodu je v první části popsána základní terminologie, zákony, vyhlášky a další legislativa související se strategickým plánováním. Ve druhé části je popsáno řízení mateřské školy jako obecný management. Třetí nejobsáhlejší část popisuje vnitřní a vnější prostředí, právní postavení, financování, …více
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis is of the four parts. The first free parts are theoretical. In the first part is described the basic terminology, lows, regulations and others legislation who is concerned with the strategic planning. In the second part of the thesis is describe running a day nursery school like general management. The third most extensive part paint indoor and outdoor climate, legal position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010
Zveřejnit od: 2. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Jitka. Strategické plánování chodu mateřské školy. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta