Theses 

Evaluation of Profitability and Liquidity of the Company China Southern Airlines Company Limited – Danye Wang

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Danye Wang

Bachelor's thesis

Evaluation of Profitability and Liquidity of the Company China Southern Airlines Company Limited

Evaluation of Profitability and Liquidity of the Company China Southern Airlines Company Limited

Abstract: China Southern Airlines Company Limited is one of the top companies in Chinese civil aviation industry which has the most quantity of transport airplanes, developed route network and maximum annual passenger volume in China, so the financial situation of the company is a representative of the industry. The goal of this thesis is to appraise the performance of China Southern Airlines Company Limited through two aspects: profitability and liquidity from 2008 to 2012 then compare it with other companies in civil aviation industry. From this thesis, we’ll see more detailed data analysis and the performance of this company, which will be helpful to acquaint the company.

Abstract: China Southern Airlines Company Limited is one of the top companies in Chinese civil aviation industry which has the most quantity of transport airplanes, developed route network and maximum annual passenger volume in China, so the financial situation of the company is a representative of the industry. The goal of this thesis is to appraise the performance of China Southern Airlines Company Limited through two aspects: profitability and liquidity from 2008 to 2012 then compare it with other companies in civil aviation industry. From this thesis, we’ll see more detailed data analysis and the performance of this company, which will be helpful to acquaint the company.

Keywords: financial analysis, profitability, liquidity, common size analysis, financial ratio, pyramidal decomposition, logarithmic method

Keywords: financial analysis, profitability, liquidity, common size analysis, financial ratio, pyramidal decomposition, logarithmic method

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Ingrid Petrová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz