Ing. Jana Hlobilová

Bakalářská práce

Používání zkráceného přípravného řízení v rámci územní působnosti Okresního ředitelství Policie České republiky Přerov

Using the summary pre-trial proceedings within Regional Department of the Czech Republic State Police in Přerov
Anotace:
Zkrácené přípravné řízení je přípravné řízení konané o typově nejméně závažných trestných činech. Jeho podstatou je rychlé a neformální objasnění skutku, ve kterém je spatřován trestný čin, zjištění osoby důvodně podezřelé z jeho spáchání a vyhledání důkazů pro soudní řízení s cílem postavit osobu podezřelou v co nejkratší době před soud. Zavedení tohoto typu přípravného řízení bylo vyvoláno snahou …více
Abstract:
The summary pre-trial proceedings are intended for resolving the simplest criminal causes. They are used for resolving the less grave delicts when the offender is caught at the very act of the crime or immediately after it, and when the cause is expected to solve within a few days. This is possible only when dealing with the factually clear and uncomplicated causes. Establishing this new form of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního