Theses 

Oděvy pro osoby se speciálními požadavky na komfort – Monika Matějková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Monika Matějková

Bakalářská práce

Oděvy pro osoby se speciálními požadavky na komfort

Clothes for people with special comfort requirements

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na komfort oděvu osob s kožním onemocněním. Vhodný oděv je součástí jejich zevní terapie a péče o pokožku. Textilie mohou být užitečné pro zlepšení narušené pokožky, ale mohou být i příčinou vyvolání nebo zhoršení kožních problémů. Rešeršní část práce se zaměřuje na význam oděvu, jeho komfort a užitné vlastnosti. Popisuje problémy pacientů čtyř vybraných kožních onemocnění vzhledem k jejich potřebám na komfort oděvu. Dále jsou zde specifikovány metody použité pro otestování užitných vlastností vybraných materiálů. První část experimentální práce se zabývá analýzou požadavků pacientů na oděv. Druhá část popisuje provedená měření hodnotící oděvní materiály: propustnost vzduchu, propustnost vodních par, transport kapalné vlhkosti a vysychavost. V závěru jsou vyhodnoceny získané poznatky a výsledky měření.

Abstract: This bachelor thesis deals with the requirements of clothing comfort for people with skin diseases. Suitable apparel is an essential part of their external therapy and skin care. Textiles can be useful for improving impaired skin integrity but can also cause or aggravate skin conditions. The research part focuses on the importance of clothing and its comfortability and effectiveness. It also describes the problems of patients with four selected skin conditions and their needs for garmentory comfortability. The methods used to test the utility of the selected materials are specified here. The first part of the experimental thesis deals with the analysis of the patient's requirements. The second part describes the process of evaluation of the clothing material. This includes their durability to air permeability, water vapor permeability, moisture management and drying ability. The final part of this thesis describes the process of evaluating the results and conclusions reached.

Klíčová slova: Kůže, oděv, oděvní komfort, propustnost vzduchu, propustnost vodních par, transport vlhkosti, vysychavost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37709 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Jak správně citovat práci

Matějková, Monika. Oděvy pro osoby se speciálními požadavky na komfort. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz