Bc. Martin Hnízdil

Diplomová práce

Marketingová strategie národní kulturní památky Huť Jakub Tasice

Marketing strategy of the national cultural sight Huť Jakub Tasice
Anotace:
Teoretická část diplomové práce definuje pojem sklo a popisuje jeho historii, dále definuje pojem marketing, marketingová strategie a obchodní plán a také popisuje marketingové řízení, proces strategického plánování a charakterizuje jednotlivé marketingové analýzy prostředí památky a marketingový mix. Praktická část nabízí základní informace o obci Tasice a popisuje historii sklárny a také provádí …více
Abstract:
The theoretical part defines the term of the glass and describes its history, then it defines the term of the marketing, the marketing strategy and the business plan and also describes the marketing management, the process strategic planning and characterizes single marketing analyses of the environment of the sight and the marketing mix.The practical part offers basic information about the village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů