Bc. Martin Hnízdil

Master's thesis

Marketingová strategie národní kulturní památky Huť Jakub Tasice

Marketing strategy of the national cultural sight Huť Jakub Tasice
Abstract:
Teoretická část diplomové práce definuje pojem sklo a popisuje jeho historii, dále definuje pojem marketing, marketingová strategie a obchodní plán a také popisuje marketingové řízení, proces strategického plánování a charakterizuje jednotlivé marketingové analýzy prostředí památky a marketingový mix. Praktická část nabízí základní informace o obci Tasice a popisuje historii sklárny a také provádí …more
Abstract:
The theoretical part defines the term of the glass and describes its history, then it defines the term of the marketing, the marketing strategy and the business plan and also describes the marketing management, the process strategic planning and characterizes single marketing analyses of the environment of the sight and the marketing mix.The practical part offers basic information about the village …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Hvizdová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and environmental development of regions