Žaneta Urbanová

Bakalářská práce

Nepřímé zdroje neziskových organizaci v ČR

Indirect NPOs resources in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Nepřímé zdroje neziskových organizací v ČR“ je identifikovat a analyzovat nepřímé zdroje neziskových organizací v České republice. Obsahem první části bakalářské práce je vymezení základních pojmů z oblasti neziskového sektoru, teoretické vymezení jednotlivých forem financování neziskových organizací a uvedení do problematiky nepřímého financování. Druhá část práce je zaměřena …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „Indirect sources of non-profit organizations in the Czech republic“ is to identify and analyze indirect sources of non-profit organizations in the Czech republic. The content of the first part of the bachelor thesis is the definition of basic concepts from the non-profit sector, the theoretical definition of individual forms of financing of non-profit organizations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta