Ing. Hana Pastrňáková

Bakalářská práce

Postavení a úloha České národní banky

The Status and Role on Czech national bank
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje postavení a úlohu České národní banky a dospívá k závěru, že Česká národní banka je nezávislou centrální bankou, která je institucionální součástí bankovního systému v České republice. Její postavení vyplývá jednak z Ústavy ČR, jednak ze zákonných norem, jako např. zákona o České národní bance. Centrální bankovnictví má na území České republiky historickou tradici, a to od …více
Abstract:
The thesis analyzes the status and role of the Czech National Bank and concludes that the Czech National Bank is an independent central bank, which is an institutional part of the banking system in the Czech Republic. Her position is based on the Czech Constitution and from the legal norms, such as the Act on the Czech National Bank. Central banking has in the Czech Republic historical tradition, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa