Bc. Kateřina Rosická

Master's thesis

Specifiky integrované marketingové komunikace ve farmaceutickém průmyslu

Specifics of Integrated Marketing Communications in The Pharmaceutical Industry
Abstract:
Diplomová práce vychází z obecné struktury marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu, jeho nástrojů, prostředků a technik, které dále využívá jako referenční rámec pro stanovení specifik integrované marketingové komunikace ve vybraném odvětví (oboru). Ty poté dokládá relevantními kazuistikami. V závěru práce přináší shrnutí jednotlivých specifik, hodnotí jejich přínos a identifikuje potenciální …more
Abstract:
This diploma thesis is based on the general structure of marketing mix and marketing communication mix, its tools, activities and techniques, which are then used as a reference framework for defining the specifics of the integrated marketing communication in selected sector (industry). These specifics are then demonstrated by relevant case studies. In the conclusion it provides a summary of particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní