Bc. Markéta Košařová

Master's thesis

L'esprit animal dans l'oeuvre de Jean Giono

The animal spirit in the writing of Jean Giono
Abstract:
This work deals with the writing of Jean Giono. It analyses his works before The Second World War which is caracteristic by "the animal spirit".The analyse looks for a source of this appellation. The work includes the analysis of the Trilogy of Pan.
Abstract:
Tato práce se zabývá tvorbou Jeana Giona. Zkoumá zejména jeho dílo před druhou světovou válkou, které je charakteristické "animálním duchem". Analýza si klade otázky ohledně původu tohoto označení. Práce obsahuje rozbory Panovy Trilogie.
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta