Mgr. Vojtěch Král

Bakalářská práce

Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury ČR.

Concept of thematic map of selective element of energy infrastructure in CR.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na vytvoření koncepce tematické mapy vybraných energetických struktur České republiky. Pojetí předkládaných tematických map je založeno na propojení smysluplného podkladu a samotné vrstvy energetické infrastruktury, která znázorňuje typy energetických zdrojů a jejich rozdělení podle výkonu a dalších kritérií. Největší pozornost je věnována velmi aktuální problematice fotovoltaických …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create the concept of thematic maps of selected energy structures in the Czech Republic. The idea of the presented thematic maps is based on a connection of a cartographic template and a specific thematic layer describing the energy infrastructure. The layer presents the types of energy sources and their allocation according to the output and other criteria. The greatest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta