Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Disertační práce

Fenomenologie a empirický výzkum v sociálních vědách

Phenomenology and Empirical Social Science Research
Anotace:
Dizertační práce analyzuje Husserlovu fenomenologii a diskutuje otázku, zda a za jakých podmínek může být uplatnitelná v empirickém výzkumu v sociálních vědách, zejména v psychologickém a pedagogickém. Práce má tři hlavní části. První část analyzuje vývoj Husserlovy fenomenologie a identifikuje znaky, které jsou společné jednotlivým rozdílným verzím fenomenologické filozofie. Druhá část diskutuje problém …více
Abstract:
The doctoral thesis analysis Husserl's phenomenology and discusses its usage in the empirical research in social sciences (especially psychological and educational). The thesis consists of three main parts. The first part analysis the evolution of Husserl's phenomenology and identifies commonalities of diverse phenomenological approaches. The second part discusses the relationship between phenomenology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika