Theses 

Změny životní úrovně obyvatel České republiky v důsledku ekonomické krize – Tomáš Kouba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Kouba

Bakalářská práce

Změny životní úrovně obyvatel České republiky v důsledku ekonomické krize

Changes in Standards of Living of Inhabitants of Czech Republic Due to Economic Crisis

Anotace: Tématem této práce je pozorování změn ve vývoji životní úrovně obyvatel České republiky v důsledku působení ekonomické krize. První část se zaměřuje na životní úroveň jako teoretickou socio-ekonomickou disciplínu, její definici a faktory, které ji ovlivňují a utváří. Třetí kapitola se zabývá pojmem ekonomická krize, současnou hospodářskou krizí a z ní plynoucími možnými dopady na životní úroveň Čechů. Druhá, čtvrtá a pátá kapitola obsahují praktické sledování vývoje životní úrovně v předkrizovém období, v době krize a závěrečné srovnání a vyhodnocení dat, které tvoří jádro práce

Abstract: The topic of this thesis is observation of changes in development of living standards of inhabitants of the Czech Republic due to economic crisis. The first part focuses on standards of living as a socio-economic category, its definition and factors which affect and form it. The third chapter deals with the term economic crisis, current economic crisis and its possible impacts on living standards of Czechs. Second, fourth and fifth chapters contain practical observation of development of living standards in period before crisis, in time of crisis and final comparison and interpretation of data which is the main part of the thesis

Klíčová slova: životní úroveň, spotřeba, ekonomická krize, zadluženost, nezaměstnanost, příjmy, výdaje, průměrná mzda

Keywords: standards of living, consumption, economic crisis, indebtedness, unemployment, income, expenditure, average payment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiří Klvač

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz