David LEKEŠ

Bakalářská práce

Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014)

Neoformalist Film Analysis of Origins
Anotace:
Cílem práce bylo provést neoformalistickou analýzu snímku Výchozí bod amerického režiséra Mika Cahilla a nelézt dominantu snímku, která by fungovala jako hlavní jednotící princip celého díla. Při psaní samotné analýzy jsem vycházel převážně z textu "Neoformalistická filmová analýza, jeden přístup mnoho metod," od Kristin Thompsonové. Snímek se tematicky zaměřuje na střet vědy a víry. Tuto problematiku …více
Abstract:
The aim of the work was to make a neoformalist analysis of the movie I, Origins from an american director Mike Cahill and to find the dominant that would function as the main unifying principle of the whole work. When writing the analysis, my primary source was Neo-formalist film analysis, one approach to many methods, by Kristin Thompson. The film focuses on the clash of science and religious beliefs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEKEŠ, David. Konstrukce významů paralelních scén: Neoformalistická analýza snímku Výchozí bod (2014). Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta