Bc. Tomáš Bielik

Diplomová práce

Investování na evropských akciových trzích v soudobých podmínkách evropského finančního trhu

Investing in the European Equity Markets in the Current European Financial Market Conditions
Abstract:
The main goal of the diploma thesis „Investing in the European Equity Markets in the Current European Financial Market Conditions” is based on an analysis of current European equity market conditions formulate principles for the investment decisions of individual investors who invest in the long term horizon. The first part of thesis offers the analysis of the current level of European financial market …více
Abstract:
Globálnym cieľom diplomovej práce „Investování na evropských akciových trzích v soudobých podmínkách evropského finančního trhu“ je na základe analýzy súčasného vývoja európskych akciových trhov formulovať zásady pre investičné rozhodovanie individuálnych investorov, ktorí investujú v dlhodobom časovom horizonte. V prvej časti práce je analyzovaná súčasná úroveň európskeho finančného trhu. Druhá časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta