Čeněk Folk

Bachelor's thesis

Pozice české dokumentární fotografie za normalizace

Position of Czech Documentary Photography During the Normalization Era

Abstract:
Předmětem mé práce je pozice české dokumentární fotografie v době normalizace na českém území. Termín „pozice“ v sobě zahrnuje několik zkoumaných aspektů: politické i tvůrčí podmínky, za kterých česká dokumentární fotografie vznikala; její status v rámci fotografie jakožto umělecké disciplíny a v rámci ostatních uměleckých disciplín; myšlení o dokumentární fotografii a jeho proměny v čase; společenské …more
Abstract:
The subject of my thesis is the position of Czech documentary photography during the normalization era in Czech territory. The term "position" encompasses several aspects of review: political and creative conditions under which the Czech documentary photography was originating; its status within the photography as artistic discipline and within other artistic disciplines; thinking about documentary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Pavel VANČÁT
  • Reader: Josef Ledvina

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna