Ing. Petr KRAUS

Diplomová práce

Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let

Comparative regional analysis of the GDP development in particular regions of the Czech Republic during last 10 years
Anotace:
Hrubý domácí produkt je základním ukazatelem ekonomické úrovně nejen země jako celku, ale také jednotlivých regionů (krajů). Cílem této diplomové práce je analyzovat a srovnat vývoj HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních deset let, zhodnotit tento vývoj s vývojem HDP ČR jako celku a vývojem zemí tvořících EU27. Diplomová práce popisuje základní pojmy a teoretické základy problematiky produktu …více
Abstract:
Gross domestic product is basic indicator of economic´s level not only as level of whole country but also as level of singles regions. Intention of this thesis is komparative refional analysis of the GDP development in particular region´s of the Czech Republic last 10 years, evaluation this development with development of Czech Republic integraly and with development of EU27 region. This thesis describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Zveřejnit od: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8882

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUS, Petr. Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.