Bc. et Bc. Jakub Hnatiak

Bakalářská práce

BMI index jako prediktor vrcholové výkonnosti - ano či ne?

BMI index as an top performance predictor - truth or myth?
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje basketbalu, americkému fotbalu, BMI a sportovní výkonnosti. Zkoumá vztah mezi výkonností a basketbalem, respektive americkým fotbalem, zda existuje možná souvislost mezi hodnotou BMI a výkonností.Z webových stránek klubů byly zjištěny informace o celkem 48 hráčích basketbalu a amerického fotbalu, z nichž byly následně spočítány hodnoty BMI. Zjistil jsem, že BMI ve většině …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with basketball, American football, BMI, and sports performance. It researches the relationship between sports performance and basketball, or American football, and whether there is a possible connection between BMI and sports performance. From the websites o sports clubs I have found out the information about 48 basketball and American football players in total, which I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu

Práce na příbuzné téma