Lukáš Svoboda

Doctoral thesis

Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu

Logistic and logistic chains in the context of transport infrastructure development in the Czech Republic with an emphasis on road infrastructure
Abstract:
Dopravní infrastruktura umožňuje rozvoj národních ekonomik nejenom v Evropě, ale i na celém světě. Stagnace v rozvoji dopravních sítí a stagnace v modernizaci těchto sítí způsobené nedostatkem finančních prostředků a doprovázené absencí využití moderních přístupů a technologií ve výstavbě i v provozu, má fatální dopad na rozvoj obchodu, průmyslu a tím i na rozvoj státu. Disertační práce si klade za …more
Abstract:
The transport infrastructure facilitates the development of national economies not only in Europe but all over the world. Stagnating transport network development, along with stagnating modernisation of such networks caused by a lack of funds and associated with the absence of modern approach and technology within the construction and operation, has a fatal impact on the advancement of trade, industry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 3. 2017
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Lukáš Klee, Jaroslav Kleprlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53575