Jakub Výmola

Diplomová práce

Control Units Interface for JSBSim Simulator

Control Units Interface for JSBSim Simulator
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá především vývojem softwarového rozhraní mezi existujícím modelem dynamiky letu a vlastním softwarem pro řízení letu (Flight controller software - FCS). Rozhraní umožňuje provádět tzv. software-in-the-loop simulaci a hardware-in-the-loop simulaci. Tyto simulace jsou pak použity při vývoji plně funkčního FCS, který by měl být schopen v reálném čase řídit let kvadrokoptéry …více
Abstract:
This thesis is primarily focused on development of a software interface between existing flight dynamics model and a custom-made flight controller software (FCS). The interface is able to realize both software-in-the-loop simulation and hardware-in-the-loop simulation. Simulations are then used to aid development of a fully functional FCS, which should be able to control a flight of a quadcopter in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava