Yveta MILATOVÁ

Diplomová práce

Edukace dětí předškolního věku s kombinovaným postižením

Education of preschool children with multiple disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací dětí předškolního věku s kombinovaným postižením vzdělávající se ve speciální třídě běžné mateřské školy. Cílem diplomové práce je zjistit, zda společné předškolní vzdělávání dětí intaktních a dětí s postižením má pozitivní vliv na jejich sociální projevy a aktivitu při vzdělávání. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje vymezení …více
Abstract:
This thesis focus on education of preschool children with multiple disabilities in special classrooms of common kindergarten. The goal of the thesis is to determinate whether a preschool education of children with disabilities together with intact children has a positive impact on their social behavior and activity in education. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Zilcher

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILATOVÁ, Yveta. Edukace dětí předškolního věku s kombinovaným postižením. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta