BcA. Andrej Farkaš

Bakalářská práce

Oscar Peterson - The Trio

Oscar Peterson - The Trio
Abstract:
In this thesis I focused on the distinctive style of Oscar Peterson, his solutions are working and communication of solo piano and solo guitar. Getting closer to the ways of that Oscar Peterson used in their play with Joe Pass. Give an example closer to solving the problem of playing two harmonic Instruments at the same time.
Abstract:
V tejto bakalárskej práci som sa zameral na osobitý štýl Oscara Petersona, jeho riešenie spôsobu fungovania a komunikácie sólového klavíra zo sólovú gitarou. Priblížiť sa k spôsobu, systému, ktorý Oscar Peterson využíval pri svojej hre s Joe Passom. Uviesť príklady, rámcovo sa priblížiť k vyriešeniu problému hrania dvoch harmonických nástrojov súčasne.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Jan Dalecký
  • Oponent: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/xqvy0/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace

Práce na příbuzné téma