Bc. Michal Boudný

Bakalářská práce

Societas Europea

Societas Europea
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je seznámení se s nadnárodní obchodní společností SocietasEuropaea. První kapitola se zabývá základní charakteristikou a historií SE. Dále se práce věnuje současným pramenům právní úpravy SE od jejího založení, podmínkám vzniku, sídle a možnosti jeho přemístění až k jejímu zrušení a zániku. Ve třetí kapitole jsou popsány možnosti řízení SE a složení dualistické a monistické …více
Abstract:
The theme of this thesis is introducing with multinational trading company Societas Europaea(SE). The first chapter deals with the basic characteristics and history of SE. Furthermore, the work deals with current sources of legislation since the grounding, conditions of origin, headquarter and possibility of relocation to revocation and termination. In the third chapter is describing management options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Milan Závurka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře