Veronika OCZTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Analýza rozvoje kulturních a sportovních aktivit v Chomutově

Analysis of the development of Chomutov cultural and sport activities
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat nabídku kulturních a sportovních zařízení ve městě Chomutov a zpracovat návrh strategie rozvoje města Chomutov v oblasti kultury a sportu. První část práce obsahuje teoretický podklad opírající se o regionální politiku v České republice. Je zde rozebrán význam kultury a sportu pro regionální rozvoj. Z této části vyplývá klíčová myšlenka celé práce, že kultura a sport …více
Abstract:
The aim of the present Thesis is to analyse the present offer of cultural and sport esta-blishments in the town of Chomutov, and to prepare a suggestion for the strategy of develop-ment of the town of Chomutov in the field of culture and sport. The first part of the Thesis contains theoretical basis according to the regional policy in the Czech Republic. It involves analysis of the importance of culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCZTOŠOVÁ, Veronika. Analýza rozvoje kulturních a sportovních aktivit v Chomutově. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická