Veronika OCZTOŠOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza rozvoje kulturních a sportovních aktivit v Chomutově

Analysis of the development of Chomutov cultural and sport activities
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat nabídku kulturních a sportovních zařízení ve městě Chomutov a zpracovat návrh strategie rozvoje města Chomutov v oblasti kultury a sportu. První část práce obsahuje teoretický podklad opírající se o regionální politiku v České republice. Je zde rozebrán význam kultury a sportu pro regionální rozvoj. Z této části vyplývá klíčová myšlenka celé práce, že kultura a sport …more
Abstract:
The aim of the present Thesis is to analyse the present offer of cultural and sport esta-blishments in the town of Chomutov, and to prepare a suggestion for the strategy of develop-ment of the town of Chomutov in the field of culture and sport. The first part of the Thesis contains theoretical basis according to the regional policy in the Czech Republic. It involves analysis of the importance of culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OCZTOŠOVÁ, Veronika. Analýza rozvoje kulturních a sportovních aktivit v Chomutově. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická