Bc. Martin Dragoun

Diplomová práce

Vnitřní kontrola a interní audit pojišťovny

Internal Control and Internal Audit in Insurance Company
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku interního auditu pojišťovny. Cílem je na uvedeném konkrétním auditu popsat, jakým způsobem jsou realizovány audity ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. V teoretické části je uvedena základní terminologie, postupy a platná legislativa týkající se interního auditu. Praktická část se věnuje konkrétnímu auditu provedenému ve vybraných odborných …více
Abstract:
The work is focused on Internal Audit Insurance. The aim is on that specific audit describe how the audits are implemented in the company Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. In the theoretical part introduces the basic terminology, procedures, applicable legislation relating to internal audit. The practical part deals with specific professional an audit section of the company, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Monika Jurášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví