Bc. Tomáš Dostálek

Bakalářská práce

Závislost úspěšnosti střelby na konečném umístění 1. Anglické ligy ve fotbalu

Depentability on success of scoring on the final rankings of 1. English football league
Anotace:
Anotace: DOSTÁLEK, Tomáš: Závislost úspěšnosti střelby na konečném umístění 1. Anglické ligy ve fotbalu, bakalářská práce. (74 str.) Brno: Masarykova univerzita, 2017. V této bakalářské práci jsou uvedeny poznatky o historii fotbalu, jeho současném pojetí a o výzkumném souboru – Premier League. Práce se detailně zabývá úspěšností střelby vzhledem ke konečnému pořadí v nejvyšší anglické fotbalové soutěži …více
Abstract:
Abstract: DOSTÁLEK, Tomáš: Depentability on success of scoring on the final rankings of 1. English football league, bachelor thesis. (74 p.) Brno: Masaryk University, 2017. In this bachelor thesis are presented facts about the history of football, its current concept and about the research file – Premier League. The work deals in detail with the success of the scoring in view of the final rankings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Večeřa
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport