Tomáš Galeziok

Diplomová práce

Návrh lokální distribuční sítě v průmyslové zóně Hrabová

Proposal of local distribution network in the industrial zone Hrabová
Anotace:
V této diplomové práci budu řešit problematiku návrhu lokálních distribučních sítí. V diplomové práci budu blíže popisovat problematiku dimenzování a ukládání VN kabelů, jakožto i jednu ze zajímavých problematik při návrhu ukládání VN kabelu a to je souběh a křížení se sítěmi (voda, plyn, telekomunikace,…). Dále budu popisovat pro mě velmi zajímavou část a to je návrh kioskové přípojné stanice, která …více
Abstract:
In this thesis, I am going to address the issue of the draft of local distribution networks. I would like to further describe the issue of design and storage of high-voltage cables, as well as one of the interesting issues - the design of storage of high-voltage cable and that is concourse and intersection with networks (water, gas, telecommunications). Furthermore, I am going to describe a very interesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Medvec
  • Oponent: Richard Najman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava