Andrea KOHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Mohylové pohřebiště Tajanov - Husín (okr. Klatovy)

The Burial mound Tajanov-Husín (district Klatovy)
Anotace:
Mohylové pohřebiště v lese Husín u obce Tajanov (okr. Klatovy) bylo zkoumáno Dr. Karlem Hostašem na konci 19. století. Během výzkumu bylo zjištěno asi 50 mohyl ze střední a mladší doby bronzové, halštatu a časného laténu. Cílem práce je revize nejen této lokality, ale také nálezů uložených ve Vlastivědném Hostašově muzeu v Klatovech. Na základě toho bude sledován vývoj a struktura mohylníku.
Abstract:
Burial mound, which is situated in Husin near the village Tajanov (district Klatovy) was examined by Dr. Karel Hostaš in the late 19th century. During the research was found arend 50 mounds from the Middle and Late Bronze Age, Hallstatt and Laten. The aim of the work is to review not only the location, but also review of the finds, which are stored in the National History Museum of Hostas in Klatovy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan John, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Andrea. Mohylové pohřebiště Tajanov - Husín (okr. Klatovy). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/