Lenka Vítková

Bachelor's thesis

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
Abstract:
This bachelor's thesis is devoted to multicore magnetic particles, their physical and chemical properties, synthesis and applications with a special focus on magnetic hyperthermia tumor treatment. Recently it was demonstrated that multicore magnetic particles could be superior over single nanoparticles in heat generation under exposure to an external alternating magnetic field, and thus could enhance …more
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vícejaderné magnetické částice, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, syntézu a aplikace, zvláště na léčbu nádorových onemocnění pomocí magnetické hypertermie. Nedávno bylo ukázáno, že vícejaderné magnetické částice mohou být efektivnější než jednotlivé nanočástice z hlediska generování tepla pod vlivem externího střídavého magnetického pole, a takto zvýšit léčebný …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: MSc. Ilona Smolkova, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vítková, Lenka. Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe