Lenka Vítková

Bakalářská práce

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
Abstract:
This bachelor's thesis is devoted to multicore magnetic particles, their physical and chemical properties, synthesis and applications with a special focus on magnetic hyperthermia tumor treatment. Recently it was demonstrated that multicore magnetic particles could be superior over single nanoparticles in heat generation under exposure to an external alternating magnetic field, and thus could enhance …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vícejaderné magnetické částice, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, syntézu a aplikace, zvláště na léčbu nádorových onemocnění pomocí magnetické hypertermie. Nedávno bylo ukázáno, že vícejaderné magnetické částice mohou být efektivnější než jednotlivé nanočástice z hlediska generování tepla pod vlivem externího střídavého magnetického pole, a takto zvýšit léčebný …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: MSc. Ilona Smolkova, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítková, Lenka. Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe