Bc. Helena Plívová

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby marketingově komunikačních aktivit v marketingovém mixu podniku, ve kterých hraje důležitou roli jednak značka a její proměny v čase a jednak také metody zpracování a přístupy k realizaci komunikačních aktivit. V teoretické části je přiblížen marketingový mix tak, jak je včetně svých metod tradičně zaveden a užíván. Ve druhé části práce jsou objasněna …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the creation of a marketing communications activities in the marketing mix of business in which brand, its changes in time, processing methods and accesses to the implementation of communications activities play very important role. In the theoretical part of this work marketing mix is presented in the way it is, including its methods, traditionally introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní