Bc. Helena Plívová

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby marketingově komunikačních aktivit v marketingovém mixu podniku, ve kterých hraje důležitou roli jednak značka a její proměny v čase a jednak také metody zpracování a přístupy k realizaci komunikačních aktivit. V teoretické části je přiblížen marketingový mix tak, jak je včetně svých metod tradičně zaveden a užíván. Ve druhé části práce jsou objasněna …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the creation of a marketing communications activities in the marketing mix of business in which brand, its changes in time, processing methods and accesses to the implementation of communications activities play very important role. In the theoretical part of this work marketing mix is presented in the way it is, including its methods, traditionally introduced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2015
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní