Bc. Radka Ledecká, DiS.

Diplomová práce

Obalový a grafický design jako marketingový nástroj

Packaging and graphic design as a marketing tool
Anotace:
Předmětem diplomové práce je téma obalového a grafického designu jako marketingového nástroje. Diplomová práce se zabývá vlivem obalu a grafického designu na rozhodování spotřebitelů o koupi produktů. Pozornost je zaměřena zejména na estetickou funkci obalů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rešerší odborné literatury, zatímco obsahem praktické části je …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the topic of packaging and graphic design as a marketing tool. The diploma thesis deals with the influence of packaging and graphic design on consumer decisions to buy products. Attention is focused mainly on the aesthetic function of packaging. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with a search of professional literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní