Bc. Galina Noskovskaya

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU - programového období let 2014 - 2020

EU Structural Funds - programming period 2014 - 2020
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce na téma „Strukturální fondy EU – programového období let 2014-2020“ je vymezení základů regionální politiky a věnování se problematice strukturálních fondů EU na další programovací období, a to na příkladu České republiky. Hlavním zaměřením práce je popis a analýza regionální politiky aktuálního období 2014–2020 a provedení analýzy a následné srovnání s obdobími 2000 …more
Abstract:
The subject of the thesis on the topic “EU Structural Funds - the programming period 2014-2020" is based on regional policy and the Structural Fund dedicated to the issue at the next EU programming period for the Czech Republic. The main aim is to investigate current regional policy for 2014–2020 on the basis of the analysis, compared with the programs of previous years 2004–2006 and 2007–2013. Basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Novák
  • Reader: Ing. Zdeněk Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS