Sandra KYSELOVÁ

Bakalářská práce

Kulturně ohleduplná péče zdravotníků z pohledu arabské minority

Culturally respectful care medics from the perspective of the Arab minority
Anotace:
Nastínění problému: Vlivem velké migrační vlny arabské minority do České Republiky, se zdravotníci často setkávají s touto minoritou během poskytování zdravotnické péče. Vzhledem ke kulturní odlišnosti od majority, není poskytování zdravotnické péče zcela jednoduché jako u poskytování majoritě, neboť se jedná o minoritu z jiného kulturního prostředí. Tato minorita se od naší společnosti liší vyznáním …více
Abstract:
Approach the problém: Due to the large waves of migration Arab minority in the Czech Republic, paramedics often encounter this minority during the provision of health care. Due to cultural differences from the majority, not the provision of health care is quite simple as providing the majority, bacause i tis a minority from different cultural backgrounds. This minority from our company different beliefs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYSELOVÁ, Sandra. Kulturně ohleduplná péče zdravotníků z pohledu arabské minority. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií