Kateřina BĚLOŠICKÁ

Bakalářská práce

Návykové látky v těhotenství

Addictive substances in pregnancy
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou ženy po porodu informovány o neblahém vlivu při užívání návykových látek v těhotenství. Metodika: Výzkumný soubor v průzkumném šetření tvořilo 100 žen po porodu hospitalizovaných na oddělení šestinedělí v Městské nemocnici v Ostravě. Pro tyto účely jsem vytvořila strukturovaný dotazník, který obsahoval 10 jasně daných uzavřených otázek …více
Abstract:
ABSTRACT Objective: The objective of my thesis was to determine whether post-partum women are informed about the harmful impact of addictive substances used during pregnancy. Methods: The research group consisted of 100 postpartum women hospitalized in the confinement department at the City Hospital in Ostrava. For these purposes, I created a structured questionnaire containing 10 clear and closed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015
Zveřejnit od: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Kyčerková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLOŠICKÁ, Kateřina. Návykové látky v těhotenství. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta