Bc. Daniel Vašta, DiS.

Diplomová práce

Penetrační testování webových aplikací

Web application penetration testing
Anotace:
Tato diplomová práce se v rámci teoretické části zaměřuje na přiblížení v současné době aktuálních bezpečnostních rizik souvisejících s webovými aplikacemi a systémy. Tato bezpečnostní rizika blíže popisuje a analyzuje z hlediska jejich zneužitelnosti a možné efektivní prevence, kdy jejich zneužitelnost demonstruje na praktických ukázkách. Dále je v rámci teoretické části přiblížena nadace OWASP, její …více
Abstract:
This thesis aims, in its theoretical part, on current security risks associated with web applications and systems. These security risks are described in detail and analysed in terms of its exploitability and effective prevention, with its exploitability demonstrated on practical examples. Furthermore, the theoretical part aims on OWASP Foundation, its purpose and related projects. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika