Bc. Daniel Vašta, DiS.

Master's thesis

Penetrační testování webových aplikací

Web application penetration testing
Abstract:
Tato diplomová práce se v rámci teoretické části zaměřuje na přiblížení v současné době aktuálních bezpečnostních rizik souvisejících s webovými aplikacemi a systémy. Tato bezpečnostní rizika blíže popisuje a analyzuje z hlediska jejich zneužitelnosti a možné efektivní prevence, kdy jejich zneužitelnost demonstruje na praktických ukázkách. Dále je v rámci teoretické části přiblížena nadace OWASP, její …more
Abstract:
This thesis aims, in its theoretical part, on current security risks associated with web applications and systems. These security risks are described in detail and analysed in terms of its exploitability and effective prevention, with its exploitability demonstrated on practical examples. Furthermore, the theoretical part aims on OWASP Foundation, its purpose and related projects. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Petr Tesař, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics