Theses 

Vliv obchodu s emisními povolenkami na průmysl – Lenka Horvátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka Horvátová

Bakalářská práce

Vliv obchodu s emisními povolenkami na průmysl

Impact of trading with emission allowance on industry

Anotace: Tato bakalářské práce je zaměřena na identifikaci a zhodnocení vlivem trhu s emisními povolenkami na ekonomiku České republiky. Prostřednictvím analýz jednotlivých obchodních období zavedených Evropským systémem obchodu s emisními povolenkami (EU ETS) budou zkoumány dopady na environmentální a ekonomickou oblast v dané zemi. Práce se dále zaměřuje na zkoumání dopadu tohoto druhu obchodu i na vybrané podniky cementového průmyslu. Posouzení regulačních opatření, jejich plnění a celkový význam existence EU ETS bude provázet jednotlivé rozbory převedeny na národní i vnitropodnikové úrovni.

Abstract: This bachelor thesis is focused on identifying and assessing the influence of existing market with emission allowances on the economy of the Slovak Republic. Through analysis of each trading period established by the Emission Trading sys-tem of European Union (EU ETS) impacts on environmental and economic area in the country will be examined. The thesis is further studying the reach of this kind of business activity on chosen companies in the cement industry. Evaluation of regulatory measures, their implementation and the overall importance of the existence of the EU ETS will be accompanied by individual analysis carried out on national and intercompany level.

Abstract: Táto bakalárskej práce je zameraná na identifikáciu a zhodnotenie vplyvom trhu s emisnými povoleniami na ekonomiku Slovenskej republiky. Prostredníctvom analýz jednotlivých obchodných období zavedených Európskym systémom obchodu s emisnými povoleniami (EU ETS) budú skúmané dopady na environmentálnu a ekonomickú oblasť v danej krajine. Práca sa ďalej zameriava na skúmanie dosahu tohto druhu obchodu i na vybrané podniky cementárskeho priemyslu. Posúdenie regulačných opatrení, ich plnenie a celkový význam existencie EU ETS bude sprevádzať jednotlivé rozbory prevedené na národnej i vnútropodnikovej úrovni.

Klíčová slova: Emisní povolení, skutečné emise, EU ETS, cementárna, znečištění životního prostředí

Keywords: EU ETS, cemetery, environmental pollution, verified emissions, Emission allowance

Klíčová slova: znečistenie životného prostredia, emisná povolenka, EU ETS, cementáreň, skutočné emisie

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Radiměřský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/52413 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz