Bc. Olga Kousalová

Diplomová práce

Nedávný rozkol v tibetské buddhistické škole Karma-kagjü

Recent Conflict in the Tibetan Buddhist School Karma-kagyu
Anotace:
Po úmrtí šestnáctého karmapy Rangdžung Rigpä Dordžeho ({$\dagger$}1981), představeného jedné ze škol tibetského buddhismu, Karma-kagjü, začali vybraní regentové vyhledávat jeho sedmnáctou inkarnaci. Došlo mezi nimi ke sporům, které vedly k rozpoznání a intronizaci dvou sedmnáctých karmapů. Za cíl práce si kladu popsat celou situaci a osvětlit příčiny možného vzniku a trvání rozkolu. V první kapitole …více
Abstract:
Following the death of the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje who was the head of Karma Kagyu, i.e. one of the tibetian schools of buddhism, chosen regents commenced the search for his 17th incarnation. As they came to disagree on whom to choose, two different 17th Karmapas were recognized and enthronized. The primary motive and goal of my dissertation is to describe the entire situation and shed some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kousalová, Olga. Nedávný rozkol v tibetské buddhistické škole Karma-kagjü. Pardubice, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická