Bc. Jan Ištvánek, Ph.D.

Diplomová práce

Využití DNA markerů při charakterizaci genů odolnosti k padlí travnímu Blumeria graminis f. sp. hordei u Hordeum vulgare

Exploitation of DNA markers for characterization of powdery mildew resistance genes (Blumeria graminis f. sp. hordei) in Hordeum vulgare
Anotace:
Padlí travní je jeden z nejvýznamnějších patogenů ječmene v Evropě i České republice. Studium a identifikace genů rezistence vůči padlí travnímu se tedy stalo velmi důležitou oblastí předcházející praktickému využití genů rezistence v kulturních odrůdách ječmene. V této práci byl identifikován gen rezistence vůči padlí díky asociačnímu mapování pomocí DNA markerů u křížení odrůdy ozimého ječmene Tiffany …více
Abstract:
Powdery mildew is one of the major barley pathogenes in Europe and in Czech republic. Examination and identification of resistance genes against powdery mildew is therefore very important area foregoing the usage of resistance genes in cultural barley varieties. In this thesis the resistance gene was identified by the association mapping with DNA markers in the crossing of winter barley variety Tiffany …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta