Bc. Jan Ištvánek, Ph.D.

Master's thesis

Využití DNA markerů při charakterizaci genů odolnosti k padlí travnímu Blumeria graminis f. sp. hordei u Hordeum vulgare

Exploitation of DNA markers for characterization of powdery mildew resistance genes (Blumeria graminis f. sp. hordei) in Hordeum vulgare
Abstract:
Padlí travní je jeden z nejvýznamnějších patogenů ječmene v Evropě i České republice. Studium a identifikace genů rezistence vůči padlí travnímu se tedy stalo velmi důležitou oblastí předcházející praktickému využití genů rezistence v kulturních odrůdách ječmene. V této práci byl identifikován gen rezistence vůči padlí díky asociačnímu mapování pomocí DNA markerů u křížení odrůdy ozimého ječmene Tiffany …more
Abstract:
Powdery mildew is one of the major barley pathogenes in Europe and in Czech republic. Examination and identification of resistance genes against powdery mildew is therefore very important area foregoing the usage of resistance genes in cultural barley varieties. In this thesis the resistance gene was identified by the association mapping with DNA markers in the crossing of winter barley variety Tiffany …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta